Udviklingsplan 2016
 / Amager Fælled

Projektleder for Hasløv & Kjærsgaard I/S som i samarbejde med Amphi Consult udarbejdede ny udviklingsplan for Amager Fælled med henblik på fortsat udvikling af stedets biologiske og rekreative værdier.

Teamet har udarbejdede ny 4-årig udviklingsplan for Københavns Kommune.  
Hovedformålet med planen var, at indarbejde status og målsætninger for områdets natur i samspil med den fremtidige pleje og fortsatte rekreative brug - for dermed at styrke både de rekreative og naturmæssige kvaliteter i området.

Arbejdet omfattede kortlægning, udpegning, illustration, formidling og grafisk redaktion af udviklingsplanen.

Parkbrugerrådet har været involveret i en række milepælsmøder.

Illustrationer: Københavns Kommune/"Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad - Udviklingsplan 2016"

Natur / Terrestrisk biologi / Udviklingsplan / Kortlægning / Rekreation / Helhedsplan
Bygherre/ kunde
Københavns Kommune
KONTAKT: ANJA EGEDE BJØDSTRUP
T: +45 3366 3660
Status
2015-16, Afsluttet
Størrelse (m2)
223 ha (ca. 2.230.000 m2)
Samarbejdspartnere
Amphi consult (underrådgiver)
Rådgiver/rolle
Hasløv & KJærsgaard I/S/ projektleder
Ydelser
udviklingsplan, GIS-kortlægning, Helhedsplan, bygherrerådgivning.
Udviklingsplan 2016
 / Amager Fælled

Projektleder for Hasløv & Kjærsgaard I/S som i samarbejde med Amphi Consult udarbejdede ny udviklingsplan for Amager Fælled med henblik på fortsat udvikling af stedets biologiske og rekreative værdier.

Teamet udarbejdede en ny 4-årig udviklingsplan for Københavns Kommune.  

Hovedformålet med planen var, at indarbejde status og målsætninger for områdets natur i samspil med den fremtidige pleje og fortsatte rekreative brug - for dermed at styrke både de rekreative og naturmæssige kvaliteter i området.

Arbejdet omfattede kortlægning, udpegning, illustration, formidling og grafisk redaktion af udviklingsplanen.

Parkbrugerrådet har været involveret i en række milepælsmøder.

Illustrationer: Københavns Kommune/"Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad - Udviklingsplan 2016"