Designgrundlag og
klimasikringskatalog
 /
Assens klimasikringsplan

Projektleder for Hasløv & Kjærsgaard I/S som i samarbejde med COWI ydede arkitektonisk og kystteknisk rådgivning om mulighederne for kvalitetsudvikling i samspil med en højvandssikring af havneområdet.

Projektet havde til formålet at skabe en overordnet klimasikringsplan for Assens Havn bestående af:

- Designgrundlag
- Klimasikringskatalog

Planen er udarbejdet med henblik på at understøtte, at klimatilpasningen ikke kun er en ”teknisk” løsning, men en mulighed for at sikre en kvalitativ udvikling i området, som skaber symbioser og merværdi af positiv betydning for fremtidige investeringer i området.

Klimasikringsplanen vil danne grundlag for efterfølgende aktiviteter i forbindelse med realisering af konkrete projekter. Planen er vurderet i et cost-benefit perspektiv for at sikre, at økonomi og værdiskabelse indtænkes.

Den endelige klimasikringsplan for Assens Havn kan ses her 

Planen har dannet grundlag for ansøgning til Realdania i 2019.


Klimaforandringer / Højvandssikring / Kystsikring / Kvalitetsudvikling / Natur / Bygherrerådgivning / Økonomiske værdier
Bygherre
Assens Kommune
KONTAKT: KATRINE JUUL LARSEN
Status
2015-16, Afsluttet
Anlægssum
Estimeret 17 Mio. DKk
Størrelse (m2)
Assens havn
Samarbejdspartnere
cowi (underrådgiver)
Rådgiver/rolle
Hasløv & KJærsgaard I/S — projektleder
Ydelser
klimasikringsplan, designgrundlag, klimasikringskatalog, bygherrerådgivning.
Designgrundlag og
klimasikringskatalog
 /
Assens klimasikringsplan

Projektleder hos Hasløv & Kjærsgaard I/S som i samarbejde med COWI ydede arkitektonisk og kystteknisk rådgivning om mulighederne for kvalitetsudvikling i samspil med en højvandssikring af havneområdet.

Projektet havde til formålet at skabe en overordnet klimasikringsplan for Assens Havn bestående af:

- Designgrundlag og
- Klimasikringskatalog

Planen er udarbejdet med henblik på at understøtte, at klimatilpasningen ikke kun er en ”teknisk” løsning, men en mulighed for at sikre en kvalitativ udvikling i området, som skaber symbioser og merværdi af positiv betydning for fremtidige investeringer i området.

Klimasikringsplanen vil danne grundlag for efterfølgende aktiviteter i forbindelse med realisering af konkrete projekter. Planen er vurderet i et cost-benefit perspektiv for at sikre, at økonomi og værdiskabelse indtænkes.

Den endelige klimasikringsplan for Assens Havn kan ses her 

Planen har dannet grundlag for ansøgning til Realdania i 2019.