Kystbeskyttelse og visionsprojekt
 / Hørsholm Kystudvikling

Projektleder hos Hasløv & Kjærsgaard I/S for helhedsorienteret kystudviklingsprojekt med udgangspunkt i kystens værdier, sikringsbehov og de lokale udviklingsmål for kysten.

I 2013 startede arbejdet med en samlet kystplan for Hørsholm Kommune med udgangspunkt i en registrering og analyse af strækningens kvaliteter og problemer, og med anbefalinger til prioritering af indsatsen, og blev yderligere aktualiseret af stormen Bodil i 2013.

Fra 2015 var opgaven et kystteknisk skitseprojekt for den nordlige kyststrækning udarbejdet af et team bestående af Hasløv & Kjærsgaard (hovedrådgiver), DHI og NIRAS. Formålet var, at udarbejde en helhedsorienteret kystteknisk projektbeskrivelse (teknik, rekreation, økonomi/ partsfordeling, natur), der kunne danne baggrund for kommunalbestyrelsens prioritering af bevaring og udvikling af kysten. Hovedanbefalingen var en sandfodring som bedste og billigste kystbeskyttelse, og dermed genskabelsen af den naturlige kyst på strækningen og  grundlaget at kunne forestille sig en ”strandpark” på strækningen.

Skitseprojektet blev fulgt op af visionsprojekt med skitsering af materialer, løsningstyper og økonomi for kvalitetsudvikling af nogle udvalgte grunde langs kysten efter en sandfodring.

Luftfoto: SDFE.Klimaforandringer / Højvandssikring / Kystsikring / Kvalitetsudvikling / Natur / Rekreation / Byliv / Bygherrerådgivning
/ Økonomiske værdier
Bygherre/ kunde
Hørsholm Kommune
Kontakt: Troels Vastrup
Status
2013-2016
Anlægssum
Estimeret 10-35 Mio. DKk
Størrelse (m2)
ca. 2 km
Samarbejdspartner
DHI, NIRAS (underrådgivere)
Rådgiver/rolle
Hasløv & KJærsgaard I/S/ projektleder
Ydelser
Kystudviklingsplan, designgrundlag, kysttekniske forundersøgelser, bygherrerådgivning
Kystbeskyttelse og visionsprojekt
 / Hørsholm Kystudvikling

Projektleder hos Hasløv & Kjærsgaard I/S for helhedsorienteret kystudviklingsprojekt med udgangspunkt i kystens værdier, sikringsbehov og de lokale udviklingsmål for kysten.

I 2013 startede arbejdet med en samlet kystplan for Hørsholm Kommune med udgangspunkt i en registrering og analyse af strækningens kvaliteter og problemer, og med anbefalinger til prioritering af indsatsen, og blev yderligere aktualiseret af stormen Bodil i 2013.

Fra 2015 var opgaven et kystteknisk skitseprojekt for den nordlige kyststrækning udarbejdet af et team bestående af Hasløv & Kjærsgaard (hovedrådgiver), DHI og NIRAS. Formålet var, at udarbejde en helhedsorienteret kystteknisk projektbeskrivelse (teknik, rekreation, økonomi/ partsfordeling, natur), der kunne danne baggrund for kommunalbestyrelsens prioritering af bevaring og udvikling af kysten. Hovedanbefalingen var en sandfodring som bedste og billigste kystbeskyttelse, og dermed genskabelsen af den naturlige kyst på strækningen og  grundlaget at kunne forestille sig en ”strandpark” på strækningen.

Skitseprojektet blev fulgt op af visionsprojekt med skitsering af materialer, løsningstyper og økonomi for kvalitetsudvikling af nogle udvalgte grunde langs kysten efter en sandfodring

Luftfoto: SDFE.