Dispositionsforslag
for kort- og langsigtet
deponering
 / København
jorddeponering

Projektleder for Hasløv & Kjærsgaard I/S og assisterende projektleder for det samlede tekniske dispositionsforslag for en række udvalgte deponeringslokaliteter på kort og lang sigt, tværgående tekniske skrivebordsanalyser af alle relevante miljøforhold, i samspil med analyse af mulighederne for byudvikling og klimasikring langs især Østamager.

København står over for både akutte og langsigtede udfordringer til håndtering af 50 mio. m3 jord og øvrige overskudsmaterialer.

Teknisk dispositionsforslag for en række udvalgte deponeringslokaliteter (afsætningslokaliteter) på kort og 35 årigt sigt. Tværgående analyser af problematikker der går på tværs af lokaliteter (Miljøforhold og biologi, transportforhold, strøm- og sedimentationsforhold, besejlingsforhold, samfundsøkonomisk vurdering og byudvikling).

I opgaveløsningen har der fra bygherres side været fokus på at finde teknisk/økonomisk egende lokaliteter, samtidigt med at der er arbejdet indgående med mulighederne for synergier med langsigtet klimasikring og byudvikling.

Projekt under videre projektering i Hvidovre Kommune, syd for Avedøre Holme.


Deponering / Klimaforandringer / Kystsikring / Byudvikling / Natur / Rekreation / Bygherrerådgivning / VVM
Bygherre
Københavns Kommune, KMC
Kontakt: JENS NEJRUP
Status
2016 (under videre udvikling)
Anlægssum
8,37-10,89 miA. kr. (estimeret)
Størrelse (m2)
Region hovedstaden
Samarbejdspartnere
Cowi (hovedrådgiver))
Rådgiver/rolle
Hasløv & KJærsgaard I/S/ fagleder og assisterende projektleder for COWI
Ydelser
miljøvurdering, fagbidrag - byplan, byudvikling, klimasikring, reakreation, besejling og landskabsindpasning
Dispositionsforslag
for kort- og langsigtet
deponering
 / København
jorddeponering

Projektleder for Hasløv & Kjærsgaard I/S og assisterende projektleder for det samlede tekniske dispositionsforslag for en række udvalgte deponeringslokaliteter på kort og lang sigt, tværgående tekniske skrivebordsanalyser af alle relevante miljøforhold, i samspil med analyse af mulighederne for byudvikling og klimasikring langs især Østamager.

København står over for både akutte og langsigtede udfordringer til håndtering af 50 mio. m3 jord og øvrige overskudsmaterialer.

Teknisk dispositionsforslag for en række udvalgte deponeringslokaliteter (afsætningslokaliteter) på kort og 35 årigt sigt. Tværgående analyser af problematikker der går på tværs af lokaliteter (Miljøforhold og biologi, transportforhold, strøm- og sedimentationsforhold, besejlingsforhold, samfundsøkonomisk vurdering og byudvikling).

I opgaveløsningen har der fra bygherres side været fokus på at finde teknisk/økonomisk egende lokaliteter, samtidigt med at der er arbejdet indgående med mulighederne for synergier med langsigtet klimasikring og byudvikling.  

Projekt under videre projektering i hhv. Københavns (Lynetteholm) og Hvidovre Kommuner (Holmene). Figur af oversvømmelse ved stormflod fra syd: COWI