Bilagsrapport til
Kystanalysen 2016
 /
Kystdynamik og kystbeskyttelse

Projektleder hos Hasløv & Kjærsgaard I/S, som i samarbejde med DHI stod for vejledning til fagfolk, grundejere, interesseorganisationer og borgere om den naturlige kystdynamik og erosions- og kystbeskyttelse.

Kystdirektoratet gennemførte i årene 2015-16 en kystanalyse med det formål at afdække en lang række forhold, der har betydning for kysternes tilstand samt planlægning for kystlandskabet herunder udførelse af beskyttelse imod erosion og oversvømmelse.

Projektets formål var at udforme et illustrativt materiale, som vil kunne sætte enhver med interesse i kystens forhold i stand til at sætte begreber på de danske kysters grundlæggende dynamik, de forskellige kystbeskyttelsesmetoders virkning på dynamikken - og at give et overslag over størrelsesordner af etablerings- og vedligeholdelsesudgifter ved sådanne metoder.

De tekniske aspekter af ovennævnte er allerede godt kendt af Kystdirektoratet og af diverse rådgivende firmaer, mens der har manglet og fortsat mangler en mere populær beskrivelse og illustration af ovennævnte forhold.

Rapportens illustrationer er udarbejdet af landskabsarkitekt Eva Sara Kehlet Rasmussen. Illustrationerne anvendes i dag løbende af Kystdirektoratet til at forklare og formidle arbejdet med kysternes bevarelse og udvikling.

Figurer: Kystdirektoratet/ Kystanalysen: "Kystdynamik og kystbeskyttelse"


Klimaforandringer / Natur / Kystsikring / National vejledning / Smukke kyster / Erosion / Oversvømmelse / Rekreation / Æstetik
Bygherre
Kystdirektoratet
KONTAKT: Per Sørensen
Status
2015-16, afsluttet
Størrelse (m2)
Danmark
Samarbejdspartnere
DHI (hovedrådgiver)
Rådgiver/rolle
Hasløv & Kjærsgaard/ projektleder
Ydelser
Illustrationer og fagbeskrivelse
Bilagsrapport til
Kystanalysen 2016
 /
Kystdynamik og kystbeskyttelse

Projektleder hos Hasløv & Kjærsgaard I/S, som i samarbejde med DHI stod for vejledning til fagfolk, grundejere, interesseorganisationer og borgere om den naturlige kystdynamik og erosions- og kystbeskyttelse.

Kystdirektoratet gennemførte i årene 2015-16 en kystanalyse med det formål at afdække en lang række forhold, der har betydning for kysternes tilstand samt planlægning for kystlandskabet herunder udførelse af beskyttelse imod erosion og oversvømmelse.

Projektets formål var at udforme et illustrativt materiale, som vil kunne sætte enhver med interesse i kystens forhold i stand til at sætte begreber på de danske kysters grundlæggende dynamik, de forskellige kystbeskyttelsesmetoders virkning på dynamikken - og at give et overslag over størrelsesordner af etablerings- og vedligeholdelsesudgifter ved sådanne metoder.

De tekniske aspekter af ovennævnte er allerede godt kendt af Kystdirektoratet og af diverse rådgivende firmaer, mens der har manglet og fortsat mangler en mere populær beskrivelse og illustration af ovennævnte forhold.

Rapportens illustrationer er udarbejdet af landskabsarkitekt Eva Sara Kehlet Rasmussen. Illustrationerne anvendes i dag løbende af Kystdirektoratet til at forklare og formidle arbejdet med kysternes bevarelse og udvikling.

Figurer: Kystdirektoratet/ Kystanalysen: "Kystdynamik og kystbeskyttelse"