Feasibility-studie og skitseprojekt
  / Sjællands Nordkyst

Projektleder for Hasløv & Kjærsgaard I/S for helhedsorienterede kystgenopretningsprojekter for Nordkysten med henblik på kombinering af kystsikring med rekreativ og turistmæssig udvikling af kystens herlighedsværdier.

Opgaverne har omfattet tværfaglige kysttekniske skitseprojekter for Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune og Helsingør Kommune om for et storskala kystbeskyttelsesprojekt på Sjælland nordkysten.

Formålet med både skitseprojektet i 2014 (hovedrådgiver, projektleder) og det senere feasibility-studie fra 2016 (underrådgiver, fagleder) var, at udarbejde en helhedsorienteret kystteknisk rapport, som baggrund for de tre byråds beslutning om, hvorledes et storskala kystbeskyttelsesprojekt kan gennemføres, herunder anbefalinger om:

- Hvilke kysttekniske løsninger,
- Alternativer som fremmer rekreation og turisme,
- Sammenhæng og synergier mellem teknik, turisme og naturgenopretning.
- Kan den nødvendige mængde sand og ral findes,
- Kan projektet miljømæssigt forsvarligt gennemføres,
- Overslag over hvad anlæg af de foreslåede løsninger forventes at koste,
- Sammenkobling med tidligere gennemførte juridiske afklaringer om nytteværdi.


Klimaforandringer / Kystsikring / Kvalitetsudvikling / Natur / Rekreation / Turisme / Bygherrerådgivning
Bygherre
Gribskov Kommune
Kontakt: Dorethe Pedersen
Status
2014 (skitseprojekt), 2016 (feasibility-studie)
Anlægssum
200 Mio.DKk
Størrelse (m2)
3 nordkystkommuner
Samarbejdspartnere
DHI, orbicon, realise, JJN consult, NIras (alle UR begge)  Cowi (UR og hR)
Rådgiver/rolle
Hasløv & KJærsgaard I/S/ projektleder
Ydelser
Helhedsplan/skitseprojekt, fagbidrag til feasibility-studie
Feasibility-studie og skitseprojekt
 / Sjællands Nordkyst

Projektleder for Hasløv & Kjærsgaard I/S for helhedsorienterede kystgenopretningsprojekter for Nordkysten med henblik på kombinering af kystsikring med rekreativ og turistmæssig udvikling af kystens herlighedsværdier.

Opgaverne har omfattet tværfaglige kysttekniske skitseprojekter for Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune og Helsingør Kommune om for et storskala kystbeskyttelsesprojekt på Sjælland nordkysten.

Formålet med både skitseprojektet i 2014 (hovedrådgiver, projektleder) og det senere feasibility-studie fra 2016 (underrådgiver, fagleder) var, at udarbejde en helhedsorienteret kystteknisk rapport, som baggrund for de tre byråds beslutning om, hvorledes et storskala kystbeskyttelsesprojekt kan gennemføres, herunder anbefalinger om:

- Hvilke kysttekniske løsninger,
- Alternativer som fremmer rekreation og turisme,
- Sammenhæng og synergier mellem teknik, turisme og naturgenopretning.   
- Kan den nødvendige mængde sand og ral findes,
- Kan projektet miljømæssigt forsvarligt gennemføres,
- Overslag over hvad anlæg af de foreslåede løsninger forventes at koste,
- Sammenkobling med tidligere gennemførte juridiske afklaringer om nytteværdi.