Genopretning og renovering
af rekreativ sti
 /
Springforbi Kyststi

Fagleder hos Hasløv & Kjærsgaard I/S for helhedsorienteret genopretning af rekreativ kyststi, etablering af opholdssteder, og forstærkning af den samlede kystsikring.

Efterårsstormene Allan og Bodil var hårde i 2013 ved kystområdet nord for Taarbæk. Det gik slemt ud over kyststien ved i det fredede område foran Dyrehaven.

Ved genopretningen blev der arbejdet på flere områder langs den 1,3 km lange kyststrækning mellem Taarbæk og Strandmølle Kroen. Der blev i alt arbejdet på 3 områder, hvor der hhv. blev etableret 45, 72 og 120 meter kystsikring. Som en del af den nye kystsikring blev der opsat special fremstillet L-elementer, som skal danne en naturlig afgrænsning mod kysten. Bag kystsikringen blev der etableret en ny kyststi.

I forbindelse med det sydlige område nærmest Taarbæk by blev der etableret en vandtrappe og udlagt 1.000 m3 strandsand.

Udover etablering af kystsikringen langs kysten blev der etableret 760 meter sti oppe i de grønne områder, som er beliggende højere oppe i terrænet. Fra stierne blev der etableret flere adgangsveje ned til kyststien langs kysten. Der blev bl.a. etableret en asfalteret rampe og en eksisterende granittrappe blev renoveret.


Klimaforandringer / Kystsikring / Kvalitetsudvikling / Natur / Rekreation / Bygherrerådgivning
Bygherre
NAturstyrelsen hovedstaden Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg
KONTAKT: Heidi K. Stranddorf
Status
2015-2016 (realiseret)
Anlægssum
ca. 7 Mio. DKkR
Størrelse (m2)
1,3 km
Samarbejdspartnere
NIRAS (hovedrådgivere), Munck Havne og Anlæg
Rådgiver/rolle
Hasløv & KJærsgaard I/S/ fagleder
Ydelser
Kystsikring, bygherrerådgivning
Genopretning og renovering
af rekreativ sti
 /
Springforbi Kyststi

Fagleder hos Hasløv & Kjærsgaard I/S for helhedsorienteret genopretning af rekreativ kyststi, etablering af opholdssteder, og forstærkning af den samlede kystsikring.

Efterårsstormene Allan og Bodil var hårde i 2013 ved kystområdet nord for Taarbæk. Det gik slemt ud over kyststien ved i det fredede område foran Dyrehaven.

Ved genopretningen blev der arbejdet på flere områder langs den 1,3 km lange kyststrækning mellem Taarbæk og Strandmølle Kroen. Der blev i alt arbejdet på 3 områder, hvor der hhv. blev etableret 45, 72 og 120 meter kystsikring. Som en del af den nye kystsikring blev der opsat special fremstillet L-elementer, som skal danne en naturlig afgrænsning mod kysten. Bag kystsikringen blev der etableret en ny kyststi.

I forbindelse med det sydlige område nærmest Taarbæk by blev der etableret en vandtrappe og udlagt 1.000 m3 strandsand.

Udover etablering af kystsikringen langs kysten blev der etableret 760 meter sti oppe i de grønne områder, som er beliggende højere oppe i terrænet. Fra stierne blev der etableret flere adgangsveje ned til kyststien langs kysten. Der blev bl.a. etableret en asfalteret rampe og en eksisterende granittrappe blev renoveret.