NATOUR tilbyder en god og målrettet rådgivningsproces
Sted

Hvert enkelt sted har sine egne særegne karakter og kvaliteter, som er et produkt af stedets naturgivne forhold, kulturhistorie, brug og tidsdybden af de forandringer, som stedet gennemgår.

For at kunne arbejde robust og realistisk med stedets og projektets samlede udvikling, er det afgørende fra starten at lave kvalitative og kvantitative studier af stedet.

Tekniske krav

Oftest starter et projektet med et teknisk problem, som skal finde sin løsning. Der skal gøres en indsats, og i den forbindelse skaffes den nødvendige faglig viden om de mulige og realistiske løsningsscenarier.

Mennesker

Projektet er begrundet i hensyn til menneskers behov, og må derfor også tage udgangspunkt i de direkte og indirekte interessenter, og brugeres oplevelse af stedet og projektets udfordringer, svagheder, styrker og muligheder - og hvordan projektet ved en fælles indsats kan give det bedst mulige projekt.

Identitet

For at blive en succes skal det endelige projekt ramme både de overordnede funktionelle æstetiske behov på stedet - og rumme en gnist af noget særligt, som forbinder projektet til netop dette sted.

Om NATOUR

[NATUR] er ikke en permanent ”tilstand”, men en dynamisk harmoni, hvor vind, vand og vejr i samspil med dyr og mennesker påvirker vores landskaber og byer.  

Når mennesket skaber forandringer skal de virke sammen med de naturgivne forhold, og stræbe mod en æstetisk kvalitet, som styrker stedets kvaliteter ved at skabe en oplevelseværdi, som er en rejse [TOUR] værd.
NATOUR tilbyder en god og målrettet rådgivningsproces
Sted

Hvert enkelt sted har sine egne særegne karakter og kvaliteter, som er et produkt af stedets naturgivne forhold, kulturhistorie, brug og tidsdybden af de forandringer, som stedet gennemgår.

For at kunne arbejde robust og realistisk med stedets og projektets samlede udvikling, er det afgørende fra starten at lave kvalitative og kvantitative studier af stedet.

Tekniske krav

Oftest starter et projektet med et teknisk problem, som skal finde sin løsning. Der skal gøres en indsats, og i den forbindelse skaffes den nødvendige faglig viden om de mulige og realistiske løsningsscenarier.

Mennesker

Projektet er begrundet i hensyn til menneskers behov, og må derfor også tage udgangspunkt i de direkte og indirekte interessenter, og brugeres oplevelse af stedet og projektets udfordringer, svagheder, styrker og muligheder - og hvordan projektet ved en fælles indsats kan give det bedst mulige projekt.

Identitet

For at blive en succes skal det endelige projekt ramme både de overordnede funktionelle æstetiske behov på stedet - og rumme en gnist af noget særligt, som forbinder projektet til netop dette sted.

DESIGNMETODE


Sammenhæng

Designet og arkitekturen er en formgivning og detaljering af den valgte løsningsstrategi for stedet - forstærkning, rekonstruktion, gendigtning eller naturgenopretning.

NATOUR tilbyder en rådgivning, hvor der er fokus på at skabe mest mulig værdi for de ressourcer, der investeres, og sammen skabe enkle, robuste og smukke relationer, projekter, planer og anlæg.

Materialer

Lokal egenart, planter og byggeskik er udgangspunktet for designet af anlægget. Ved valg af materialer kan ens materialer eller en kontrastering være forskellige veje til at bibringe anlæggets dets særlige identitet.

BESLUTNINGSPROCES   
Problem

Ved større komplekse og længerevarende projekter organiseres processen efter NATOURs procesmodel, som opdeler rådgivningen i 4 faser.

NATOURs procesmodel rummer milepælsmøder, som adskiller de enkelte faser, og kan rumme traditionelle møder, workshops eller beslutningsworkshops med deltagelse af overordnede beslutningstagere.

NATOUR tilbyder en rådgivning, hvor der er fokus på at skabe mest mulig værdi for de ressourcer, der investeres, og sammen skabe enkle, robuste og smukke relationer, projekter, planer og anlæg.