NATOUR tilbyder rådgivning med fokus på at skabe merværdi

NATOUR ApS er en landskabstegnestue, som varetager rådgivning fra landskabsarkitektur til procesrådgivning og byplanlægning, og løser opgaver indenfor specialerne klimatilpasning, kystsikring, landskabsindpasning af tekniske anlæg, kvalitetsudvikling af havne, by- og landskabsrum, landskabsprojektering og mere traditionel planlægning.

NATOUR udvikler stedsspecifikke løsninger, hvor de fysiske anlæg udformes og integreres med henblik på at opnå et harmonisk samspil mellem by, omgivelser og anlæg. Den gode stedsspecifikke løsning kræver hensyntagen til de lokale interesser og ressourcer, stedets egenart, natur og landskab, samt en præcis og velovervejet tilgang til anlæggets arkitektur og design. 

NATOUR tilbyder en rådgivning, hvor der er fokus på at skabe mest mulig værdi for de ressourcer, der investeres, og sammen skabe enkle, robuste og smukke relationer, planer og anlæg.

Vi håndterer dialog, tekniske undersøgelser, ansøgning og eventuel inddragelse af de nødvendige underrådgivere for at bringe projektet godt og sikkert i mål.

NATOUR beskæftiger sig med specialerne
·
Skitsering & helhedsplan
·
Landskabsprojektering
·
Kystteknisk rådgivning
·
Bygherre- & procesrådgivning
·
Landskabsanalyse & -indpasning
·
LAR- & kystteknisk screening
·
Planlægning & miljøvurdering
·
Biofaktor, jordberegning & biodiversitet
·
Myndighedsansøgning
·
Kursus i kystsikring og klimatilpasning
PROJEKTERING / Helhedsorienteret forskønnelse og etablering landskabeligt indpassede, klimasikrede ferieboliger.  
NATOUR tilbyder rådgivning med fokus
på at skabe merværdi

NATOUR ApS er en landskabstegnestue, som varetager rådgivning fra landskabsarkitektur til procesrådgivning og byplanlægning, og løser opgaver indenfor specialerne klimatilpasning, kystsikring, landskabsindpasning af tekniske anlæg, kvalitetsudvikling af havne, by- og landskabsrum, landskabsprojektering og mere traditionel planlægning.

NATOUR udvikler stedsspecifikke løsninger, hvor de fysiske anlæg udformes og integreres med henblik på at opnå et harmonisk samspil mellem by, omgivelser og anlæg. Den gode stedsspecifikke løsning kræver hensyntagen til de lokale interesser og ressourcer, stedets egenart, natur og landskab, samt en præcis og velovervejet tilgang til anlæggets arkitektur og design. 

NATOUR tilbyder en rådgivning, hvor der er fokus på at skabe mest mulig værdi for de ressourcer, der investeres, og sammen skabe enkle, robuste og smukke relationer, planer og anlæg.

Vi håndterer dialog, tekniske undersøgelser, ansøgning og eventuel inddragelse af de nødvendige underrådgivere for at bringe projektet godt og sikkert i mål.

NATOUR SKABER HELHEDSLØSNINGER I TILLIDSFULDT SAMARBEJDE
Mission

NATOUR Climate, Research, Development & Design er meget opmærksom på de samfundsmæssige udfordringer vores samfund står i, når ekstreme vejrsituationer sætter vores byer, åbne landskaber og kyster under pres.

Vores mission
·
Vi vil være i front på innovation og kvalitet i integrering af klimatilpasning i forhold til regnvand- og havvand i smuk arkitektur.
·
Vi vil være frontløbere i forhold til innovation og kvalitet af  bygherrerådgivning, planlægning og processer for udvikling af vores byer og landskaber.
Vores kerneværdier
·
At levere sikker og innovativ rådgivning, som indenfor   projektets rammer leverer klare løsninger, der rummer kimen   til nye, attraktive oplevelser.
·
At være en troværdig og respekteret rådgiver for   myndigheder, selskaber, samarbejdspartnere, bygherrer, interessenter og borgere.
·
At skabe rum for at projektets interessenter mødes om at løfte stedets kvaliteter.
Filosofi

NATOUR tror på, at den enkle og afklarede, smukke arkitektur er det bedste udgangspunkt for en god tillidsfuld dialog med bygherre, samarbejdspartnere, interessenter, beslutningstagere og borgere.

Vores arkitektur er sat i verden for at løse små og store samfundsmæssige behov, og forløse en markant værdi i form af smukke steder, høj brugsværdi og en klimatilpasning af byer, landskaber og kyster.

Vores planer og anlæg er kendetegnet ved enkle og smukke løsninger, med bedst mulig sammenhæng mellem holdbarhed, realiserbarhed, æstetiske kvaliteter og samlede totaløkonomiske betragtninger.

VORES FORMÅL MED RÅDGIVNINGEN

·
Kompetent fagledelse - kreativ, visionær, nyskabelse og merværdi,   inden for de givne rammer.
·
Struktureret projektledelse – fokuseret og målrettet proces, planlægning,   økonomistyring og opfølgning.
·
Godt og tillidsfuldt samarbejde med   fleksibel og samarbejdsorienteret   indstilling
·
Godt fagligt produkt - til tiden og til   rette kvalitet.
·
Faglig formidling og debat af   projektresultater – som afsæt for   realisering og eventuelle videre   udviklingsindsatser.
STATENS KUNSTFOND / Gennem et studie af de naturlige og menneskeskabte konstruktioner, vil vi kunne optimere vores indgreb på kysten til langt enklere, smukkere og billigere anlæg, der er bedre indpasset i kystlandskabet.
NATOUR SKABER HELHEDSLØSNINGER I TILLIDSFULDT SAMARBEJDE
Mission

NATOUR er meget opmærksom på de samfundsmæssige udfordringer vores samfund står i, når ekstreme vejrsituationer sætter vores byer, åbne landskaber og kyster under pres.

Vores mission
·
Vi vil være i front på innovation og kvalitet i integrering af klimatilpasning i forhold til regnvand og havvand i smuk arkitektur.
·
Vi vil være frontløbere i forhold til innovation og kvalitet af bygherrerådgivning, planlægning og processer for udvikling af vores byer og landskaber.
Vores kerneværdier
·
At levere sikker og innovativ rådgivning, som indenfor   projektets rammer leverer klare løsninger, der rummer kimen til nye, attraktive oplevelser.
·
At være en troværdig og respekteret rådgiver for   myndigheder, selskaber, samarbejdspartnere, bygherrer, interessenter og borgere.
·
At skabe rum for at projektets interessenter mødes om at løfte stedets kvaliteter.
Filosofi

NATOUR tror på, at den enkle og afklarede, smukke arkitektur er det bedste udgangspunkt for en god tillidsfuld dialog med bygherre, samarbejdspartnere, interessenter, beslutningstagere og borgere.

Vores arkitektur er sat i verden for at løse små og store samfundsmæssige behov, og forløse en markant værdi i form af smukke steder, høj brugsværdi og en klimatilpasning af byer, landskaber og kyster.

Vores planer og anlæg er kendetegnet ved enkle og smukke løsninger, med bedst mulig sammenhæng mellem holdbarhed, realiserbarhed, æstetiske kvaliteter og samlede totaløkonomiske betragtninger.