ORGANISATION

Hos NATOUR ApS ved vi, at det gode resultat kræver godt samarbejde. Derfor arbejder vi tæt sammen med bygherren, fagteknikere og specialister for at afdække opgavens problemstillinger, og sammen opnå det bedste resultat.

NATOUR har et fagligt samarbejde med førende specialister indenfor proces, miljø, landskab, æstetik, teknik, kysthydraulik, geologi og lovgivning, som gør tegnestuen i stand til at yde den bedste rådgivning i hvert enkelt projekt.

Tegnestuens samarbejdspartnere består af et bredt og dybt netværk af samarbejdspartnere, og gør det muligt at realisere planer, projekter og arkitektur i tætte, flydende og naturlige forløb fra projektstart til realisering.

NATOUR ApS er stiftet i 2016 af indehaver Eva Sara Rasmussen.

Virksomhedens CVR-nr er 42491942. Virksomheden er forsikret i HDI Danmark. Revisionsbestand udføres af Revsbæk Revision. Bankforbindelse er Danske Bank i Næstved.

Medlem af DANSKE ARK, BLOXHUB, CLEAN, DNNK og Netværk for bæredygtig jordhåndtering.

VIL DU VÆRE MED?

Tegnestuen hører meget gerne fra ambitiøse og engagerede landskabsarkitekter, som er interesserede i praktik, studiejob eller job. Mulighed for fleksible arbejdsvilkår, hjemmearbejde eller arbejde på BLOXHUB.

Send ansøgning med CV og portfolio til indehaver Eva Sara Rasmussen.

KUNDER

· Statslige myndigheder
· Kommuner
· Forsyningsselskaber
· Private bygherrer
· Ejendomsselskaber
· Tegnestuer
· Ingeniører
· Andre rådgivere
· Fonde
HELHEDSPLAN OG LANDSKABSINDPASNING / Indpasning af nyt bykvarter i stedets naturlige terræn, med henblik på at skabe et klimasikkert boligområde med attraktive natur- og opholdsområder.
ORGANISATION

Hos NATOUR ApS ved vi, at det gode resultat kræver godt samarbejde. Derfor arbejder vi tæt sammen med bygherren, fagteknikere og specialister for at afdække opgavens problemstillinger, og sammen opnå det bedste resultat.

NATOUR har et fagligt samarbejde med førende specialister indenfor proces, miljø, landskab, æstetik, teknik, kysthydraulik, geologi og lovgivning, som gør tegnestuen i stand til at yde den bedste rådgivning i hvert enkelt projekt.

Tegnestuens samarbejdspartnere består af et bredt og dybt netværk af samarbejdspartnere, og gør det muligt at realisere planer, projekter og arkitektur i tætte, flydende og naturlige forløb fra projektstart til realisering.

NATOUR ApS er stiftet i 2016 af indehaver Eva Sara Rasmussen.

Virksomhedens CVR-nr er 42491942. Virksomheden er forsikret i HDI Danmark. Revisionsbestand udføres af Revsbæk Revision. Bankforbindelse er Danske Bank i Næstved.

Medlem af DANSKE ARK, BLOXHUB, CLEAN, DNNK og Netværk for bæredygtig jordhåndtering.

VIL DU VÆRE MED?

Tegnestuen hører meget gerne fra ambitiøse og engagerede landskabsarkitekter, som er interesserede i praktik, studiejob eller job. Mulighed for fleksible arbejdsvilkår, hjemmearbejde eller arbejde på BLOXHUB.

Send ansøgning med CV og portfolio til indehaver Eva Sara Rasmussen.

KONTAKT
eva sara rasmussen
Indehaver, arkitekt MAA MDL

TELEFON +45 28 57 18 40
E-MAIL   eva@natour.nu
Din mail er sendt.
En fejl er opstået. Prøv venligst igen
OM OS  

Eva Sara Kehlet Rasmussen

Eva er stifter og indehaver af NATOUR ApS. Eva er uddannet landskabsarkitekt MAA MDL fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2002, herefter virke i kommune og på private tegnestuer.

Udpeget til referencegruppen for forskningsprojektet, der i perioden fra 2020 til 2023, supplerer projektet "Byerne og det stigende havvand", støttet af partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Udpeget til jurymedlem for Dansk Landskabspris af Danske Landskabsarkitekter i 2021. Udpeget som fagdommer af Danske Landskabsarkitekter og ekstern censor på de kunstneriske uddannelser i Danmark for perioden frem til 2022. Fra 2018 udpeget som censor for Skovskolen. Modtager af personligt arbejdslegat fra Statens Kunstfond til videre kunstnerisk udvikling, 2017. I 2018 støtte fra Dreyers Fond til projektet ”Helhedsorienteret kystudvikling – arkitektonisk studie af kystprofilet”, og i samme regi udvalgt til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheder.

Medlem af Arkitektforeningen, Danske Landskabsarkitekter, Byggesocietetet og Vandbygningsteknisk Selskab.

Tidligere erfaringer:
2016 - Sjællands Nordkyst
2016 - København jorddeponering
2015-2016 - Klimasikring af Assens Havn
2015-2016 - Udviklingsplan for Amager Fælled
2015-2016 - Springforbi Kyststi
2015-2016 - Bilagsrapport til Kystanalysen
2013-2016 - Hørsholm kystudvikling


Lin Jordal

Lin er uddannet urban landskabsingeniør, og er nu kandidatstuderende på Københavns Universitet, landskabsarkitekt. Særlig erfaring og interesse for detaljering, beplantning og terræn. Tidligere ansat hos Haver til maver, kommuner og tegnestuer i Danmark og udlandet.

Grith Neel Andersen

Grith er uddannet landskabsarkitekt fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 1994, og arbejder med projekter indenfor planlægning, udvikling, etablering og drift af grønne områder.

Grith har særligt blik for udvikling af kreative, stedsspecifikke og langtidsholdbare løsninger, i samarbejde med lokalmiljøet med henblik på forankring og ejerskab blandt brugerne.

Hun har stor erfaring i tværfaglige projekter, som skaber funktionelle uderum med fokus på trivsel og sundhedsfremme, og har indgående erfaring med projekter fra ideudvikling, planlægning, etablering til drift af opholds- og aktivitetsområder, som legepladser, shelters, naturlegepladser, stier og bålhytter.

Tidligere projektleder på konkurrenceprojekt i regi af Socialstyrelsen og Social- og Integrationsministeriet "De mange generations by" i 2012. Deltager i aktionslæringsgruppen "Naturens Rige" i 2017 afholdt af Sund By Netværket i samarbejder med Statens Institut for Folkesundhed, KL og CBS.